Om Verdens lymfomdag

Over 1100 personer blir rammet av lymfekreft hvert eneste år. Og mer enn 7000 personer lever med diagnosen. Det er spesielt mange utfordringer knyttet til Lymfekreft (Lymfom) som dekker diagonsene Hodkin lymfom og Non-Hodgkin Lymfom. For den siste gruppen alene er det over 50 undergrupper. Diagnosen er kompleks å diagnostisere noe som merkes med at mange kommer for sent til lege. Den kan videre være vanskelig for fastlegen å oppdage grunnet et kompleks symptombilde. Videre er det meget store utfordringer for pasientene i forhold til det å takle sykdommen etter behandling i forhold til seinskader og rehabilitering knyttet til fatigue, samliv, seksualitet, arbeidsliv osv.

15. september markeres Verdens lymfomdag og Lymfekreftforeningen for 8. gang i Norge med 4 folkemøter i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I tillegg til lokale arrangement i regi av våre lokallag.