Program

Preliminært program – 14. september 2017

Åpning ved styreleder Kari Sandberg, Lymfekreftforeningen

Velkommen ved møteleder Aslak Bonde

“Epidemiologi og lymfekreft” ved overlege og nestleder Tom Børge Johannesen, Kreftregisteret

“Lymfekreft og diagnostisering” ved overlege Alexander Fosså, Oslo Universitetssykehus

Pause

“Behandling av Lymfekreft” ved overlege Bente Wold, Oslo Universitetssykehus

“Immunterapi mot lymfekreft” ved overlege Marianne Brotdkorb, Oslo Universitetssykehus

Faglig oppsummering

LUNCH


Med forbehold om endringer i programmet

“Om beslutterforums arbeid” ved brukerrepresentant Øistein Winje, leder av brukerutvalget, Helse Sør-Øst,

“Status om legemiddelsituasjon i Norge” ved klinikksjef og onkolog Andreas Stensvold, Sykehuset  Østfold

Bruk av nye kreftlegemidler – Fra et helseforetaks perspektiv

Dansk modell ift dyre kreftlegemidler

Faglig oppsummering


Med forbehold om endringer i programmet